Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 39 дүгээр сургуульд сургалт зохион байгууллаа

  • 2023-11-20
  • Э.Цэрэндүзээ
  • 33

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 39 дүгээр сургуулийн сурагчдад “Цахим орчин дахь хүүхдийн эрх” сэдэвт сургалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа.  Сургалтад Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, хуульч Р.Хатансайхан хичээл зааж, 35 сурагч хамрагдлаа.