Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 39 дүгээр сургуульд сургалт зохион байгууллаа

  • 2023-11-20
  • Э.Цэрэндүзээ
  • 109

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 39 дүгээр сургуулийн сурагчдад “Цахим орчин дахь хүүхдийн эрх” сэдэвт сургалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа.  Сургалтад Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, хуульч Р.Хатансайхан хичээл зааж, 35 сурагч хамрагдлаа.