Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 57 дугаар сургуульд сургалт зохион байгууллаа

  • 2023-11-21
  • Э.Цэрэндүзээ
  • 120

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 57 дугаар сургуулийн сурагчдад “Цахим орчин дахь хүүхдийн эрх” сэдэвт сургалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа.  Сургалтад Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, хуульч Р.Хатансайхан хичээл зааж, 60 сурагч хамрагдлаа.