Хүний эрх, олон улсын эрх зүйн сектор

Хүний эрх, олон улсын эрх зүйн сектор

Нэрс

Албан тушаал

И-мэйл хаяг

Танилцуулга

Утас

1.      

Б.Энх-Амгалан

Секторын эрхлэгч

b_amgaa@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй

11-312880

2.      

Т.Билгүүн

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

bilguun@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй

3.      

Д.Дэмидханд

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

demidkhand@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй

4.      

Б.Сүнжидмаа

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

sunjidmaa@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй