ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

  • 2021-01-28
  • Ц.Энхжин
  • 1,039

“ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ”-иар бэлтгэсэн зурагт хуудсыг толилуулж байна.
Хуулийг бүрэн эхээр нь http://legalinfo.mn/law/details/13524… үзнэ үү.