Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ (2020 оны 6-р сар)

  • 2020-07-07
  • Ц.Энхжин
  • 585

Тус хүрээлэнгийн төсвөөс 2020 оны 6-р сард НДШ, ХХОАТ-аас гадна “Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ” хийгдсэн байгаа тул шилэн дансны цахим хуудаст мэдээлэл оруулсан.