Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /2016 оны 11-р сар/

  • 2016-12-07
  • Ц.Энхжин
  • 1,162

Тус хүрээлэнгийн төсвөөс 2016 оны 11 дүгээр сард НДШ, ХХОАТ-аас гадна “Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ” хийгдээгүй байгаа тул шилэн дансны цахим хуудаст мэдээлэл тавигдаагүй.