Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ (2020 оны 7-11-р сар)

  • 2020-12-07
  • Ц.Энхжин
  • 625

Тус хүрээлэнгийн төсвөөс 2020 оны 7-11-р саруудад НДШ, ХХОАТ-аас гадна “Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ” хийгдээгүй байгаа тул шилэн дансны цахим хуудаст мэдээлэл тавигдаагүй.