Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ /6-р сар/

  • 2016-05-11
  • Ц.Энхжин
  • 874

Тус хүрээлэнгийн төсвөөс 6 дугаар сард НДШ, ХХОАТ-аас гадна “Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын доорх мөнгөн гүйлгээ” хийгдсэн.

Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-06-10 Голомт банк 0.0 39,649,389.0 Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж