Таны хууль, эрх зүйн мэдлэгт

  • 2024-05-01
  • Ц.Энхжин
  • 58
Ажлын цагийн дээд хязгаар
Долоо хоногийн ердийн ажлын цаг 40-өөс илүүгүй байна.
Ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл найман цагаас илүүгүй байна.
Долоо хоногийн ажлын цагийн дээд хязгаар нь 56 цагаас илүүгүй байна.
 Өдөрт ажиллах илүү цагийн хязгаар нь дөрвөн цагаас илүүгүй байна.
Хөдөлмөрийн тухай хуулийг бүрэн эхээр унших линк: https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751