Тендер сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

  • 2022-04-06
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 627

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хууль тогтоомжийг монгол хэлнээс англи хэл рүү хөрвүүлэх тендер сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийн ЭНД дарж танилцан уу