Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2017-12-07/-ийг хэвлэлээ

  • 2018-10-15
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 3,410

Монгол Улсын Их Хурал Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2017 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр баталсан. Энэ хуулийг 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж эхэлнэ. Нийт төрийн албан хаагчид та бүхэн тус хуулийг өврийн жижиг хэлбэрээр хэвлэсэн хувилбарыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанаас 3000 /гурван мянган/ төгрөгөөр худалдан авна уу.