Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль

  • 2021-01-28
  • Ц.Энхжин
  • 6,361

Хуулийг бүрэн эхээр нь үзэх бол ЭНД дарна уу.

Цалингийн орлогын дүнгээс татварын хувь хэмжээг хэрхэн бодогдох жишээг ЭНД-ээс үзнэ үү.