Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын бодлогын хураамж (2014, 2015)

  • 2016-10-18
  • Ц.Энхжин
  • 2,085

bodlogo

“Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын бодлогын хураамж (2014, 2015)”

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын даалгаварын санд төвлөрсөн, зохиогчдоос боловсруулан өгсөн бодлогыг эмхэтгэн хэвлүүлж шалгалтад оролцогчид, бэлтгэгчдэд зориулан хэвлэв. Тус номонд 2014, 2015 оны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын бодлого болон бодолтууд, дүгнэх аргачлалыг оруулснаараа онцлог юм. Номонд орсон бодлогыг зохиогчоос боловсруулж өгсөн хувилбараар нь ямар нэгэн өөрчлөлт, шалгуур хийлгүйгээр эмхэтгэн нийтийн хүртээл болгож байна.

Тус номыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Номын худалдаанд 15,000 төгрөгөөр худалдаалж байна.

Утас: +976-11-319144