“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл 2015 №4

  • 2016-05-16
  • Ц.Энхжин
  • 1,083

“Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл нь хуульчид, эрдэмтэн, судлаачид, хуулийн их, дээд сургуулийн оюутнууд төдийгүй төрийн байгууллагын нийт албан хаагч, иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэхэд зориулагдсан улирал тутмын сэтгүүл.

Сэтгүүлийн 4 дэх дугаарт: Өршөөл, уучлалаар ялаас чөлөөлөх асуудал, Кибер гэмт хэрэг: газар зүйн бүс болон үйл ажиллагааны онцлог зэрэг сэдвээр нийтлэл гарсан байна.

ХЗҮХ-н номын худалдаанд 5,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна.