“Хууль зүйн нэр томьёоны судалгаа, хэрэглээ” сэдэвт УХЭШХ-ын илтгэлийн эмхэтгэл

  • 2016-10-18
  • Ц.Энхжин
  • 1,147

iltgel

“Хууль зүйн нэр томьёоны судалгаа, хэрэглээ” сэдэвт улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл

Үнэ: 10,000 төгрөг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Номын худалдаа /Утас: +976-11-319144/