Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын нэрэмжит уралдааны бүтээлийг хүлээн авахад 3 хоног үлдлээ

  • 2021-10-28
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 2,085

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/133 тушаалаар баталсан журмын дагуу “Шилдэг бүтээл”, “Шилдэг илтгэл”, “Шилдэг төсөл” шалгаруулах анхдугаар уралдааныг хууль зүйн шинжлэх ухаан, аюулгүй байдал, хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын эрдэм шинжилгээ, сургалтын байгууллага, судлаачдын баг, судлаач, мэргэжлийн холбоод, хууль зүйн бакалаврын сургалт эрхэлдэг их, дээд сургуулийн оюутан, сонсогчдын дунд зарласан. Уг уралдааны бүтээлийг 2021 оны 11 дүгээр 01-ний өдөр хүртэл хүлээн авна.