Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын нэрэмжит уралдаан оролцохыг урьж байна

  • 2021-07-26
  • Ц.Энхжин
  • 3,300

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/133 тушаалаар баталсан журмын дагуу “Шилдэг бүтээл”, “Шилдэг илтгэл”, “Шилдэг төсөл” шалгаруулах анхдугаар уралдааныг хууль зүйн шинжлэх ухаан, аюулгүй байдал, хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын эрдэм шинжилгээ, сургалтын байгууллага, судлаачдын баг, судлаач, мэргэжлийн холбоод, хууль зүйн бакалаврын сургалт эрхэлдэг их, дээд сургуулийн оюутан, сонсогчдын дунд зарлаж байна.
Эрдэмтэн судлаач, оюутан залуус та бүхэн удирдамжтай танилцаж, уралдаандаа идэвхтэй оролцоно уу.

ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ, ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН
ХАМТАРСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ