Хүүхэд хамгаалал (хүүхдийн эрх, үүрэг) гарын авлага

  • 2020-01-24
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 2,666

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Хүүхэд хамгаалал” хялбаршуулсан зурагт тайлбар бүхий гарын авлагыг хэвлүүллээ. Уг гарын авлагад хүүхдийн эрх, үүргийг энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр танилцуулсан болно.