Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа

  • 2022-09-23
  • Э.Цэрэндүзээ
  • 528

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн      2022 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр, Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 20 иргэнд зохион байгууллаа. Сургалтыг сургагч багш Г.Цэцэгээ, ХЗҮХ-ийн зөвлөгөө, мэдээллийн ажилтан Д.Дашням нар орлоо.