Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ хэвлэгдлээ

  • 2021-09-14
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 7,486

Хөдөлмөрийн тухай хууль/ шинэчилсэн найруулга/ хэвлэгдлээ.  Хөдөлмөрийн тухай хууль 11 бүлэг 166 зүйлтэй бөгөөд 2022 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр хэрэгжинэ. Та бүхэн тус эмхэтгэлийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хуульчдын номын худалдаанаас худалдан авах боломжтой. Үнэ: 10.000 төгрөг