Цахим гарын үсгийн тухай хууль/шинэчилсэн найруулга/

  • 2022-05-02
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,100
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон актаар нийгмийн харилцааны тодорхой тохиолдлыг хэрхэн зохицуулсан талаарх зурагт хуудас бэлтгэн хүргэдэг. Энэ удаа “Цахим гарын үсгийн тухай /шинэчилсэн найруулга/”-иас бэлтгэлээ.
Хуулийг бүрэн эхээр ЭНД дарж үзнэ үү.