Шинэ номын мэдээ

  • 2018-11-17
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 741

Энэхүү ном нь ерөнхийлөгчийн хориг тавих эрх, түүний үүсэл, хөгжил, зорилго, зориулалтыг харьцуулсан эрх зүйн үүднээс, түүхчлэн судлах аргыг гол болгон авч үзсэн ба Монгол Улс дахь хоригийн институцийн үүсэл, хөгжил, эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй зарим асуудлыг тодорхойлон, боловсронгуй болгоход чиглэсэн санал, дүгнэлтийг дэвшүүлэн тавихыг зорьсон нэг сэдэвт судалгааны бүтээл юм.

Уг номыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанаас 49.900₮-өөр худалдан авна уу.