Шинэ номын мэдээ

  • 2019-04-02
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 763

 

 

МУИС-ийн хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш, эрүүгийн эрх зүйн залуу судлаач Т.Золбоогийн эмхэтгэсэн Эрүүгийн хууль” сургалтын хэрэглэгдэхүүн 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн үйлчилж буй шинэ Эрүүгийн хуулийн нэр томьёог оюутан, суралцагчдад харьцангуй ойлгомжтой байдлаар тайлбарласан хэрэглээний ач холбогдол бүхий бүтээл болжээ.

Уг номыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанаас 20.000₮-өөр худалдан авна уу.