Шинэ номын мэдээ

  • 2019-05-16
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 771

Энэ ном нь МУИС-ийн ХЗС-ийн профессор Д.Баярсайханы “Хууль дээдлэх ёс”, “Эрх зүй”, “Шүүх эрх мэдэл” зэрэг хууль зүйн мэргэжлийн сэтгүүлүүдэд нийтлэгдсэн судалгааны өгүүллүүд болон гадаад дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл, судалгааны зарим төсөл зэргийг эмхлэн нэгтгэсэн бүтээл бөгөөд орчин үеийн эрүүгийн эрх зүйн чиг хандлага, эрүүгийн эрх зүй, эрүүгийн процессын онолын асуудлууд зэргийг зохих үндэслэлтэйгээр системчлэн гаргаснаараа шинэлэг бүтээл юм. Уг бүтээл нь уламжлалт эрүүгийн эрх зүйн тогтолцоо үнэт зүйлсийг орчин үеийн нийтлэг жишиг чиг хандлагатай уялдуулж харьцуулсан судлалын болон онол арга зүйн талаас нь дүн шинжилгээ хийж авч үзсэнээрээ ач холбогдолтой юм. Энэхүү номонд Дэлхийн эрүүгийн загвар хуулийн үзэл баримтлал, Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага, Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол арга зүй, Эрүүгийн процессын хүний эрхийн тулгамдсан асуудлууд болон Эрүүгийн эрх зүйд хууль тайлбарлан хэрэглэх онол арга зүйн асуудал зэрэг нэн тулгамдсан орчин цагийн судлагдахууныг хөндсөн болно.

Тус ном Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанд 35.000 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдаж байна.