Шинэ номын мэдээ

  • 2019-05-16
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 969

Байгаль орчин /эрх зүйн эмхэтгэл/

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс Нийслэлийн байгаль орчны газартай хамтран “Байгаль орчин” эрх зүйн актын эмхэтгэлийг  хэвлэлээ. Тус эмхэтгэлд байгаль орчны холбогдолтой эрх зүйн 96 акт багтсан бөгөөд үүнээс Ерөнхийлөгчийн зарлиг-3, Улсын Их Хурлын тогтоол 10, Засгийн газрын тогтоол 36, Сайдын тушаал 42, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 5 тус тус орсон байна.