ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ

  • 2018-06-07
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 926

Энэхүү сурах бичигт тусгагдсан асуудлын онцлог нь Үндсэн хуулийн тогтолцооны ижил бус загвар бүхий янз бүрийн улс орон, тухайлбал: АНУ, Герман зэрэг эдийн засаг өндөр хөгжсөн орнууд, нэг тэрбум давсан хүн амтай Хятад, Энэтхэг зэрэг улсаас эхлээд 10 мянга хүрэхтэй үгүйтэй хүн амтай Науру хэмээх далайн жижиг улс, Карибын тэнгисийн савд орших Сент-Киттс ба Невис; хөдөө тосгодод нь эцгийн эрхт ёс хэвээр ноёрхсон Африкийн Чад, ардчил лын тогтсон уламжлалттай Франц, тоталитар социалист дэглэмтэй БНАСАУ, Куба, түүнчлэн Лалын шашинтай орнуудын ариун ном болох Коран судар Үндсэн хуулийг хэрхэн орлож буй талаарх тэдний ололт дэвшилттэй болон сул тал, сөрөг талын янз бүрийн тохиолдлыг Монгол Улсын Үндсэн хуульд холбогдох зарим судалгааны ажилтай харьцуулан авч үзсэн. Уг номыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанаас 35.000₮-өөр худалдан авна уу.