Шинэ номын мэдээ

  • 2018-06-11
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 952

Энэхүү бүтээлд хууль зүйн зарим франц үг хэллэг, нэр томъёог латин, англи, орос хэлээр давхар хадмал хийхийн зэрэгцээ зарим нэр томъёоны тодорхойлолтыг франц өгүүлбэрийнх нь хамт оруулсан нь сонирхогч хэн бүхэнд судлахад хялбар байж, судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажилд нь санаа, сэдэл болно гэдэгт найдаж байна.

“Өнгөрсөн түүхгүй бол одоо байхгүй, одоогүйгээр ирээдүй байхгүй” гэсэн нэгэн сургаалийг иш үндэс болгон энэхүү бүтээлийг өнгөрсөн, одоо, ирээдүй гурван цагийн хэлхээ холбоонд авч үзсэн болно.

Уг номыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанаас 15.000₮-өөр худалдан авна уу.