Шинэ номын мэдээ

  • 2018-06-11
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,125

Энэхүү бүтээл нь хэм хэмжээг эрх зүй, ёс суртахууны үүднээс гүн гүнзгий судалж, хэм хэмжээний тухай онолын түүх, гүн ухаан, мөн чанар, утга учир, зорилгын талаар эрх зүйн тогтолцооны хүрээнд дүн шинжилгээ хийж, орчин үеийн хууль боловсруулах, тогтоох, хэрэгжүүлэх, дүн шинжилгээ хийхэд үндэс суурь болох зарчим, дүгнэлтийг дэвшүүлэн тавьсан.

Энэ ном бол эрх зүйн “анатоми” болсон “хэм хэмжээ” гэдэг ойлголтыг эрх зүйн философи, эрх зүйн онол, үндсэн хуулийн эрх зүйн үүднээс гүнзгийрүүлэн тайлбарласан гайхамшигт бүтээл юм.

Уг номыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанаас 22.000 ₮-өөр худалдан авна уу.