Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудыг чадавхжуулах Судлаачдын менторшип хөтөлбөр зарлагдлаа

  • 2021-04-19
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 514
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудыг чадавхжуулах Судлаачдын менторшип хөтөлбөр – 2021-д ментороор урьж байна. Сайн дурын үндсэн дээр ментор болж, өөрийгөө болон бусдыг хөгжүүлэх сонирхолтой хуульч, судлаачдын материалыг 2021.04.30-ны 17.30 цаг хүртэл tserendolgor@legalinstitute.mn хаягаар хүлээн авна.