“Эрх зүйн кодификаци хийх арга зүй, аргачлал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

  • 2023-04-27
  • Э.Цэрэндүзээ
  • 560

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран “Эрх зүйн кодификаци хийх арга зүй, аргачлал” сэдэвт захиалгат сургалтыг 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтад Хууль зүйн ухааны доктор /Ph.D/ профессор Т. Мэндсайхан хичээл зааж, Төв аймгийн хууль, эрх зүйн хэлтсийн 17 албан хаагчид хамрагдлаа.