Эрх зүйн цахим хөтөч

www.ekhutuch.mn

E-khutuch.mn цахим хуудас нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд тусгагдсан Иргэдийн эрэлт хэрэгцээг хангахуйц эрх зүйн мэдээ, мэдлэгийг цахим болон цахим бус байдлаар нээлттэй, хүртээмжтэй, энгийн хялбарчилсан хэлбэрээр хүргэх замаар бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг тасралтгүй дээшлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгод тулгуурлан бий болсон билээ. Энэхүү цахим хуудас нь бүх насны иргэдэд төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээлэл болон, эрх зүйн тулгамдаж буй асуудлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэхэд туслах анхан шатны эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээ, мэдээллээр хангах нэгдсэн мэдээллийн сан юм.

Хувилбар 1

Огноо: 2018 оны 8-р сарын 6-ны өдөр

Домайн хаяг: www.ekhutuch.mn, www.e-khutuch.mn

Агуулга хөгжүүлэгч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, 2018-2021

Төслийн санхүүжилт: Нээлттэй нийгэм форум

Хөгжүүлэгч: Онлайнсолушнс ХХК