Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/ хэвлэгдлээ

  • 2023-05-16
  • Э.Цэрэндүзээ
  • 1,175

Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/ хэвлэгдлээ. Эмхэтгэлийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн “Хуульчдын номын худалдаа”-наас 25.000₮ авах боломжтой.

Top View Magazine Mockup by Anthony Boyd Graphics