Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, Улсын дээд шүүхийн тогтоол /тайлбар/, Улсын дээд шүүхийн зөвлөмж

  • 2016-05-09
  • Ц.Энхжин
  • 2,233

 

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, Улсын дээд шүүхийн тогтоол /тайлбар/, Улсын дээд шүүхийн зөвлөмжийг эмхэтгэн гаргалаа. Тус номыг хүрээлэнгийн Номын худалдаанд 15,000 төгрөгөөр худалдаалж байна.