Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн сектор

Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн сектор

Нэрс

Албан тушаал

И-мэйл хаяг

Танилцуулга

Утас

1.

Х.Буянбат

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

buyanbat@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй

2.

Б.Ариунжаргал

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

ariunjargal@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй

3.

Х.Санчир

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

sanchir@legalinstitute.mn

Дэлгэрэнгүй