ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН АНХНЫ ДАРГА, ГАВЬЯАТ ХУУЛЬЧ, ХУУЛЬ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ДОКТОР, ПРОФЕССОР ГАЛДАНГИЙН СОВДЫН НЭРЭМЖИТ ХУУЛЬ ЗҮЙН СЭДЭВТ ШИЛДЭГ ӨГҮҮЛЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААН

 • 2024-01-02
 • Э.Цэрэндүзээ
 • 597

Шилдэг өгүүллийн уралдаан нь Хууль зүйн салбарын тулгамдсан асуудлыг хөндөж, шинэлэг санаа дэвшүүлсэн, эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд нийтлэгдсэн шилдэг өгүүллийг /цаашид “өгүүлэл” гэх/ шалгаруулж урамшуулах, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжихэд чиглэгдэнэ.

Зохион байгуулагч байгууллага:

 • Хууль Зүйн Үндэсний Хүрээлэн
 • Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль
 • Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн Судалгааны төв
 • Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төв
 • Улсын ерөнхий прокурорын газрын дэргэдэх Сургалт, судалгааны хүрээлэн

ШАГНАЛЫН САН: Шалгарсан 1 өгүүлэлд:

 • Шалгаруулалтад ирүүлсэн өгүүллээс шүүгчдийн нэгдсэн дүнгээр нэг шилдэг өгүүлэл шалгаруулна.
 • Шалгарсан шилдэг өгүүлэлд өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, хамтран зохион байгуулж буй байгууллагуудын эрхлэн гаргасан бүтээл (сургалт, эрдэм шинжилгээ судалгааны ном, сэтгүүл).

Хугацаа:

Шалгаруулалтад ирүүлэх өгүүллийг 2024 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс 2024 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийг хүртэл цахим хэлбэрээр info@legalinstitute.mn хаягаар, цаасан хэлбэрээр Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байранд /Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Эко интернэйшнл трейд тауэр, 9 давхар/ ирүүлнэ. (Мөн өгүүлэл нийтлэгдсэн эрдэм шинжилгээний мэргэжлийн сэтгүүлийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байранд ирүүлнэ)

Шалгаруулалтад ирүүлэх өгүүлэлд тавигдах хэлбэрийн шаардлага:

 • Сэтгүүлд нийтлэгдсэн өгүүлэл дараахь бүтэцтэй байна.
 • Өгүүллийн нэр;
 • Зохиогчийн эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, эрдмийн зэрэг, цол;
 • Өгүүллийн хураангуй; (50 үгэнд багтсан байна);
 • Түлхүүр үг (англи хэлээр, 10 үгэнд багтсан байна);
 • Оршил;
 • Өгүүллийн үндсэн хэсэг;
 • Дүгнэлт, санал;
 • Эх сурвалжийн жагсаалт.
 • Өгүүллийн хэмжээ 12-оос 18 (хавсралтыг оролцуулан) нүүрэнд багтаасан байна.
 • Өгүүллийг зохиогч нь нэг буюу хэд хэдэн иргэн байж болно.
 • Хууль зүйн ач холбогдолтой тулгамдсан асуудал, сэдэв хөндсөн байна.
 • Зохиогчийн эрхийн талаарх хууль тогтоомж, судалгааны ёс зүйг баримталсан байна.
 • Эрдэм шинжилгээний мэргэжлийн сэтгүүл (гадаад, дотоод)-д шалгаруулах оны өмнө жилд (2023 онд) нийтлэгдсэн байх.
 • Оролцогч нь өгүүлэл нийтлэгдсэн эрдэм шинжилгээний мэргэжлийн сэтгүүлээс 1 хувийг ирүүлнэ.
 • Өмнө нь эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэлийг илтгэлийн эмхтгэл болон сэтгүүлд өгүүлэл хэлбэрээр нийтлүүлсэн бол тооцохгүй.

Шилдэг өгүүлэл шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт:

 • Шинжлэх ухааны ач холбогдол;
 • Шинэлэг санаа дэвшүүлсэн байдал;
 • Судалгааны арга зүйн түвшин;
 • Онол, практикийн ач холбогдол;
 • Дэвшүүлсэн санал, дүгнэлт нь оновчтой, хэрэгжих боломжтой байх;
 • Эрдэм шинжилгээний бичлэг, хууль зүйн нэр томьёоны хэрэглээ, хэлний найруулга зүйн шаардлагад нийцсэн байх.

Холбогдох мэдээллийг Enkhkhuslen@legalinstitute.mn цахим хаяг болон 94976597 утаснаас лавлана уу.