Өмгөөлөгч нарт “Хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенци”-ийн талаар сургалт зохион байгууллаа

  • 2021-12-15
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 713

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Хууль зүйн туслалцааны төвтэй хамтран “Хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцийн талаар Хууль зүйн туслалцааны төвийн өмгөөлөгч нарт сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад нийт 40 гаруй өмгөөлөгч хамрагдлаа.

Сургалтад хууль зүйн ухааны доктор Б.Уранцэцэг, хууль зүйн ухааны доктор Б.Оюунбадам нар хичээл заав.