Өршөөлийн эрх зүй /Б.Ганболд/

  • 2016-05-16
  • Ц.Энхжин
  • 961

8d7d49a0916aca4291a9f5714f705a63

Номын нэр: Өршөөлийн эрх зүй

Зохиогчийн нэр: Б.Ганболд

Зохиогдсон огноо: 2015

Энэхүү номын тухайд эрүүгийн эрх зүйн төдийгүй хүний эрх, үндсэн хуулийн эрх зүйн салбарт эрх зүйн нэгэн гол сэдэв болж судлагдаад зогсохгүй эрх зүйн эх сурвалж буюу хууль зүйн зохицуулалт зайлшгүй шаардаж, амьдрал практикт ихээхэн хэмжээний нөлөө үзүүлэхүйц үр дагавар үүсгэн урган гарч буй “өршөөлийн тухай” асуудлыг нэг сэдэвт бүтээлийн хэмжээнд тусгайлан судлаж эрхэм таны гар дээр дэлгэн тавьж байна.