19 албан хаагч А3 сертификаттай боллоо

  • 2023-04-13
  • Ц.Энхжин
  • 297

2021 онд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн албан хаагчид Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох А3 сертификатын 2 удаагийн сургалтад хамрагдаж, нийт 19 албан хаагч А3 сертификатын эрхтэй болсон байна.