2017 оны өргөдөл гомдлын мэдээ

  • 2020-12-28
  • Ц.Энхжин
  • 479

Энэ хугацаанд нийт 39 өргөдөл ирсэн. Үүнээс:

–          Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 6,
–          Ажлын цагаас чөлөө хүссэн хүсэлт-19
–          Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх тухай хүсэлт-1,
–          Ажилдаа эргэж орохыг хүссэн тухай хүсэлт-3,
–          Хүүхэд асрах чөлөөг сунгахыг хүссэн тухай хүсэлт-1,
–          Ээлжийн амралтын хуваарьт өөрчлөлт оруулахыг хүссэн тухай хүсэлт- 9 тус тус ирсэн байна.

Өргөдлийн дагуу хүрээлэнгийн захирлын тушаал 21 удаа гарсан бөгөөд бусад өргөдлийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна.