2022 оны өргөдөл, гомдлын мэдээ

  • 2023-01-02
  • Ц.Энхжин
  • 404

Тайлант хугацаанд иргэд, байгууллагаас 7 өргөдөл хүлээн авч тухай бүр шийдвэрлэж ажилласан. Тодруулбал:

  • Хүний нөөцийн асуудлаар – 7 өргөдөл ирснийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь шийдвэрлэж, хариуг өгч ажилласан.
  • Тайлант хугацаанд гомдол ирээгүй байна.