Күүкмин Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуультай хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэв

  • 2023-01-14
  • Ц.Энхжин
  • 263

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирал Х.Эрдэм-Ундрах (Dr.jur.) болон Күүкмин Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн захирал Пак Жон Вун (Ph.D.) нар хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал, хамтарсан судалгааг тогтмол зохион байгуулж, мөн зочин судлаач солилцох талаар харилцан санал солилцлоо.