2015 оны өргөдөл гомдлын мэдээ

  • 2020-12-28
  • Ч.Батзориг
  • 130

Энэ хугацаанд нийт 34 өргөдөл ирсэн. Үүнээс:

  • Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 8,
  • Ажилд орох 6,
  • чөлөө хүссэн 8,
  • Тэтгэмж хүссэн 2,
  • Бусад 10 өргөдөл ирсэн .

Өргөдлийн дагуу захирлын тушаал 24 гарсан бөгөөд бусад өргөдлийг цаг тухайд шийдвэрлэсэн байна.