Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ (2020 оны 1-5-р сар)

  • 2020-06-07
  • Ч.Батзориг
  • 155

Тус хүрээлэнгийн төсвөөс 2020 оны 1-5-р саруудад НДШ, ХХОАТ-аас гадна “Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ” хийгдээгүй байгаа тул шилэн дансны цахим хуудаст “байхгүй” гэсэн мэдээлэл тавигдсан.