Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ (2020 оны 7-11-р сар)

  • 2020-12-07
  • Ч.Батзориг
  • 180

Тус хүрээлэнгийн төсвөөс 2020 оны 7-11-р саруудад НДШ, ХХОАТ-аас гадна “Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ” хийгдээгүй байгаа тул шилэн дансны цахим хуудаст мэдээлэл тавигдаагүй.