Монгол Улсын их хурлын сонгууль-2020 он

  • 2021-01-22
  • Ч.Батзориг
  • 33

Энэхүү эмхтгэл нь сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагч, сонгуулийн ажиглагч төдийгүй, хуульчид, иргэд, холбогдох төрийн албан хаагчдын чухал хэрэглэгдэхүүн болох юм. Та бүхэн тус эмхтгэлийг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хуульчдын номын худалдаанаас авах боломжтой. Үнэ: 5000 /таван мянган/ төгрөг, лавлах утас:11-315789