Өрхийн эрх зүйн хөтөч /гарын авлага/

  • 2020-01-23
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 635

ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны төслийн GIZ дэмжлэгтэйгээр иргэдэд зориулсан хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн Өрхийн эрх зүйн хөтөч /гарын авлага/ МОНГОЛДОО АНХ УДАА БҮРЭН ХЭМЖЭЭНИЙ ЦОГЦ номыг нийт 36 үндсэн сэдэв, сэдэв тус бүрийн задаргаа 150 орчим дэд ангилал бүхий сэдэвтэйгээр 33 зохиогчтой хамтран гүйцэтгэж В5  цаасны хэмжээтэй бүх нүүр өнгөтөөр зураг, дүрслэл, тайлбартайгаар бүтээж 1000 ширхэгийг хэвлүүлсэн.

Мөн тус номыг дахин 20 цуврал жижиг гарын авлага болгон хэвлүүлж байна.