Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хуулийн албан бус орчуулгыг www.legalinfo.mn сайтад байршууллаа

  • 2021-11-03
  • Ч.Батзориг
  • 181

Монгол Улсын Их хурлаас 2020 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр баталсан “Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хууль”-ийн албан бус орчуулгыг www.legalinfo.mn сайтад байршууллаа. Хуулийн албан бус орчуулгыг ирүүлсэн Хүний эрхийн үндэсний комиссын хамт олонд талархал илэрхийлье.

Хуулийн албан бус орчуулгыг ЭНД дарж үзнэ үү.