Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Бүрэлдэхүүн

Н.Соёлмаа

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Утас: +976-11315734

И-мэйл: soyolmaa@legalinstitute.mn

С.Нарантунгалаг

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Утас: 11-315735

И-мэйл: narantungalag@legalinstitute.mn

Н.Мөнхсайхан

Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

И-мэйл: Munkhsaikhan@legalinstitute.mn

М.Төгөлдөр

Нярав

Утас: 11-312686

И-мэйл: tuguldurm@legalinstitute.mn

Н.Энхбат

Хэвлэх үйлдвэрийн менежер

Утас: +976-11-323317

И-мэйл: enkhbat@legalinstitute.mn

М.Баярмаа

Дэвтэрлэгч

Утас: +976-11-323317

И-мэйл: bayarma0626@gmail.com

З.Эрдэнэтөгс

Эх бэлтгэгч, дизайнер

Утас: +976-11-323317

И-мэйл: erdenetugs@legalinstitute.mn

Б.Нувааншарав

Офсет машины хэвлэгч

Утас: +976-11-323317

И-мэйл: Nuwaansharaw@gmail.com

Д.Аранжанба

Офсет машины хэвлэгч

Утас: +976-11-323317

И-мэйл: aranjamba0821@gmail.com