Хаяг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 906 тоот, Эко Интернэйшнл Трэйд Тауэр 9 давхар, 1 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот

Холбоо барих

И-мэйл: ariunjargal@legalinstitute.mn

Б.Ариунжаргал

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 2018-2020

  Хууль зүйн магистр (LL.M)

  Монгол Улсын Их сургууль, Хууль зүйн сургууль
 2. 2013-2018

  Хууль зүйн бакалавр (LL.B)

  Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль Зүйн Сургууль
 3. 2021

  Багшлах эрхийн курс

  Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх Ухааны Сургууль

Ажлын туршлага

 1. 2018-одоо
  Эрдэм шинжилгээний ажилтан
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Гишүүнчлэл

 • 2021
  Гишүүн
  Монголын Хуульчдын Холбоо

Гадаад хэл: Англи

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээл

 1. Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хэсэгчлэн хийх үнэлгээ, ХЗҮХ, 2018 он;
 2. Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хэсэгчлэн хийсэн үнэлгээ, ХЗҮХ, 2018 он;
 3. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ, 2018 он
 4. “УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх үнэлгээ” судалгааны тайлан, 2019 он;
 5. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 3 дугаар бүлэгт заасан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчтэй холбоотой заалтуудын нэр томьёо, ХЗҮХ, 2019 он;
 6. Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь Ерөнхийлөгчийн институтийн зарим нэр томьёоны судалгаа, ХЗҮХ, 2019 он;
 7. Онц байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль боловсруулах шаардлагатай эсэх талаарх тандан судалгаа, ХЗҮХ, 2019 он;
 8. ХБНГУ-ын Үндсэн хууль орчуулга, ХЗҮХ, /2019 он/
 9. Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хэсэгчлэн хийсэн үнэлгээ /ЭХ-ийн 17.1 дүгээр зүйл/, ХЗҮХ, 2019 он;
 10. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээ, ХЗҮХ, 2020 он;
 11. Нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээгч /илчлэгч/-ийг хамгаалах тухай” хуулийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх үнэлгээний тайлан, ХЗҮХ, 2020 он;
 12. Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт, оролцоог хэрхэн хэрэгжүүлэх талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, ХЗҮХ, 2020 он;
 13. Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ, ХЗҮХ, 2020 он;
 14. Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх үнэлгээ, ХЗҮХ, 2024 он;
 15. Хүний эрх, эрх чөлөөг хангахтай холбоотой зарим хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээ, ХЗҮХ, 2024 он;
 16. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим зохицуулалтын хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ / Цахим хавтаст хэрэг, цахим нотлох баримт, дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн хадгалалт /, ХЗҮХ, 2024 он;
 17. 2021 онд ННФ-ын “Гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа: Тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт судалгаа;
 18. 2020 онд ННФ, Монголын Криминологичдын холбооноос хамтран хийсэн “Хохирлын үндэсний тогтолцоо: Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн хохирол хор уршгийн нөхөн төлүүлэлт” судалгаа;
 19. 2022 онд ХЗҮХ, МУИС-ХЗС-тай хамтран хийсэн “Эрүүгийн хуулийн аутентик тайлбар” сэдэвт судалгаа.
 20. УЕПГ-ын Сургалтын судалгааны төвийн 2017 онд хийсэн “Монгол Улсын хүн амын дундах амиа хорлох тохиолдлын судалгаа 2012-2016 он” суурь судалгаанд туслахаар оролцсон.
 21. УЕПГ-ын Сургалтын судалгааны төвийн 2018 онд хийсэн “Арван найман насанд хүрээгүй хүүхдийг хүчиндэх гэмт хэрэг” суурь судалгаанд туслахаар оролцсон.
 22. “Гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацааны асуудлыг хүний эрхийн үүднээс авч үзэх нь” сэдэвт өгүүлэл Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн 2019 оны №1, цуврал 71-д  хэвлэгдсэн;
 23. “Тэнсэхтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалт” сэдэвт өгүүлэл Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн 2019 оны №2, цуврал 72-т хэвлэгдсэн;
 24. “Хулгайлах гэмт хэргийн талаарх эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт өгүүлэл Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн 2019 оны №3, цуврал 73-т хэвлэгдсэн;
 25. “Эрүүгийн хууль дахь гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа, түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт” сэдэвт өгүүлэл Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн 2020 оны №2, цуврал 77-д хэвлэгдсэн.
 26. “Statute of Limitations Regulation in Criminal Law in Mongolia” сэдэвт өгүүлэл Mongolian journal of law 2020 оны №5, цуврал 80-д хэвлэгдсэн.
 27. 2017 онд INNOVATION сэтгүүлд “Улаанбаатар хотын хүн амын дундах амиа хорлох тохиолдлын судалгаа” сэдэвт өгүүллээ нийтлүүлсэн.
 28. 2018 онд Олон улсын “Онош” сэтгүүлд “2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 106 дугаар зүйл “Өвчтөнд тусламж үзүүлэхгүй байх” гэмт хэргийн талаарх хамтарсан судалгаа нийтлэгдсэн.
 29. Шихихутуг их сургуулийн 30 жилийн ойд зориулан 2021 онд зохион байгуулсан “Монгол Улсын хөгжилд эрх зүйн шинэчлэлийн нөлөө” сэдэвт ЭШБХ-ын судлаачийн төрөлд “Гутгаар байр” эзэлж, Шихихутуг сэтгүүлд өгүүллээ нийтлүүлсэн.
 30. Үндсэн хуулийн цэцийн анхны дарга, гавьяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор Галдангийн Совдын нэрэмжит хууль зүйн сэдэвт шилдэг өгүүлэл шалгаруулах 2020 оны уралдаанд “Эрүүгийн хуулийн гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацааны асуудал хүний эрхийг зөрчих нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл шилдэг өгүүллээр шалгарсан;
 31. ДХИС, ХУИС-ийн харьяа Билиг дээд сургууль 2020 онд хамтран зохион байгуулсан “Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйн уламжлал, шинэчлэл” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын шилдэг 6 илтгэлийн нэгээр “Эрүүгийн хууль дахь гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа, түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт” сэдэвт илтгэл шалгарсан.