Хаяг

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 906 тоот, Эко Интернэйшнл Трэйд Тауэр 9 давхар, 1 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот

Холбоо барих

И-мэйл: bayarmaa@legalinstitute.mn

Б.Баярмаа

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

  1. 2017-2022

    Хууль зүйн бакалавр (LL.B)

    Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Ажлын туршлага

  1. 2024-одоо
    Эрдэм шинжилгээний ажилтан
    Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн